Reglament Sant Silvestre

REGLAMENT CURSA SANT SILVESTRE LLORENÇANA

 • La Cursa Sant Silvestre Llorençana es celebrarà el diumenge 29 de desembre del 2019. La modalitat d’adults sortirà a les 10:15h i la modalitat infantil sortirà a les 9:45h. Les dues curses sortiran del Marquet de les Roques a la Vall d’Horta de Sant Llorenç Savall.
  • La cursa està organitzada pel Club Centre Excursionista Llorençà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.
  • La cursa forma part de la Copa Llorençana com a última de les cinc proves puntuables.
 • La Cursa és oberta a totes les persones prèviament inscrites.

QUI POT PARTICIPAR-HI:

  • Podran participar a la Cursa Infantil els menors de 14 anys i que el dia de la cursa hagin complert, com a mínim, 8 anys. Tots els menors d’edat hauran de signar una autorització dels pares o tutors.
 • L’edat mínima per participar a la Sant Silvestre Llorençana (modalitat general), és de 14 anys el mateix dia de la cursa. Els menors de 18 anys hauran de portar signat l’autorització dels pares o tutors legals. El full l’hauran d’entregar en recollir el pitrall.

TRACK

RECOLLIDA DE DORSALS:

 • A partir de les 9:00h al Pàrquing del Marquet de les Roques (punt de sortida de la cursa)

SORTIDES:

  • 10:15h – Cursa General
  • 9:45h – Cursa Infantil

TANCAMENT CURSA

 • Tancament de l’arribada a les 13:00h

REGLAMENT

  • Tots els corredors hauran de respectar el circuit marcat amb cintes blanques i seguir les indicacions dels voluntaris.
  • Per participar és obligatori córrer amb el pitrall assignat per l’organització. El pitrall s’haurà de dur sempre ben visible i no es podrà canviar amb un altre corredor.
  • Els participants, en el moment de fer la inscripció autoritzen a l’organització a fer públics els seus noms, cognoms, sexe i any de naixement a les llistes públiques d’inscrits i les classificacions, així com autoritzen a penjar les seves fotos a les xarxes socials.
  • L’itinerari estarà marcat amb cintes en tot el seu recorregut. Caldrà seguir els rètols que indiquin la direcció de la cursa.
  • Les inscripcions es faran a través de la web de RUNEDIA seguint l’enllaç:
  • El preu serà de 10€ per la cursa general i gratuïta per la cursa infantil. En cas de no tenir llicència FEEC l’assegurança tindrà un cost adicional de 3 €.
  • Hi haurà premis pels tres primers i les tres primeres classificades, tant en categoria general com infantil.
  • És una prova de fons de muntanya amb desnivells, per la qual cosa el participant en l’hora de fer la inscripció, declara estar preparat per fer aquest tipus de cursa i és l’únic responsables del seu estat de forma i dels problemes mèdics que puguin derivar.
  • La participació en l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa. L’organització recomana als participants fer-se una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones que no hagin recorregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període prolongat de temps sense fer activitat física.
  • Per tant el participant eximirà a l’organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
  • No hi ha material obligatori, però donades les dates en que se celebra, és aconsellable dur algun tipus de paravent, buff o gorra i ulleres de sol.
  • En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, l’organització es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció. L’organització donarà la bossa del corredor.
  • En cas d’anul·lació de la prova per causa de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte la data de sortida, es realitzarà un reemborsament parcial del dret d’inscripció. L’import es fixarà en funció de la capacitat de reemborsament de l’organització un cop fet front a les despeses fixes no recuperables.
  • Si la prova calgués interrompre’s o suspendre’s en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o bé, en l’últim control realitzat.
  • En cas d’abandonament és obligatori avisar al control més proper o als components de l’organització.
  • L’organització no es fa responsable de retornar a la zona d’arribada a aquells corredors desqualificats o que abandonin per altres motius. Només s’evacuarà a aquells corredors que hagin patit una lesió o accident.
  • La cursa compta amb una assegurança de responsabilitat civil.

Reclamacions:

  • Es podran presentar reclamacions al jurat de la cursa. Hauran de presentar-se com a màxim 2 hores després del repartiment de premis de la cursa afectada.
  • Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels corredors.

Abandonament Voluntari

  • Excepte en cas d’accident, només és possible abandonar en un punt de control. Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor haurà d’accedir pels seus propis mitjans al punt d’evacuació més proper.
  • Està prohibit abandonar el recorregut marcat sense haver informat a l’organització i estar degudament autoritzat.
  • Si algú abandona és obligatori avisar al control més proper o als components de l’organització.

Abandonament Obligatori

 • L’organització pot parar momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

Assistència

 • L’assistència personal està tolerada exclusivament en els punts d’avituallament o controls. Excepte aquestes zones de tolerància, està prohibit fer-se acompanyar o avituallar per una persona no inscrita a la cursa.

Penalitzacions i Desqualificacions

  • Els comissaris (caps de control) de la cursa vigilaran l’aplicació del reglament. Estan habilitats per aplicar les penalitzacions o desqualificacions previstes.
  • El jurat de la cursa, constituït pel director de cursa, el responsable dels controls i un comissari de la cursa tenen la responsabilitat de valorar les reclamacions.
  • No portar el pitrall a la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització (per les curses). El pitrall no podrà ser doblegat ni retallat.

Penalitzacions de 30 min

  • Acompanyament per una persona no inscrita a la cursa fora de les zones de tolerància
  • Assistència o avituallament fora de les zones reservades per aquest ús
  • Sortida del recorregut marcat representant una drecera important: Penalització de 30min fins a 2 h
  • No passar per el control del parc tancat de la sortida

Desqualificacions:

  • Abandonament voluntari de brossa
  • Embrutar o degradar l’itinerari o la muntanya en general
  • No assistència a una persona en dificultat (ferida, gran esgotament, hipotèrmia,…): Penalització 1 h o desqualitficació
  • No passar per un punt de control o no fitxar
  • Sortida d’un punt de control posteriorment a l’horari de tancament
  • Acompanyament per un animal
  • Arribar a la arribada més tard de l’hora de tancament
  • Altres casos previstos en els reglaments de la FEEC (seran tractats pel jurat de la cursa).
  • Altra falta al reglament o la ètica de la cursa: En funció de la decisió del jurat de la cursa.
  • És obligació de cada participant portar les seves deixalles fins l’arribada o els avituallaments senyalats per l’organització. El participant que no els deixi o els tiri en una zona preparada serà desqualificat.
  • Cada una d’aquestes faltes al reglament s’acumulen tantes vegades com passen

Altres casos previstos en els reglaments de la FEEC: seran tractats pel jurat de la cursa.

Altra falta al reglament o la ètica de la cursa: en funció del jurat de la cursa.

Cessió de dades:
D’acord amb el reglament (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU del dia 27 de 2016 (/RGPD), el titular accepta que les dades personals facilitades en aquest document siguin recollides i tractades pel Club Centre Excursionista Llorençà i l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall amb l’única finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció.

Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de l’adreça de correu electrònic centrexcursionistallorenca@gmail.com
Amb la vostra signatura, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les vostres dades personals segons les finalitats exposades